BIG – register

Ik sta  ingeschreven in het BIG-register,( www.big-register.nl).

Deze wet regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaar is hierdoor herkenbaar.

Ik ben  geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister. In het CKR van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

*De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover is bijgesloten.

*Algemene regels:

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.

Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

Wij verzoeken u uw persoonlijk hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij ieder bezoek.